PRIVACYVERKLARING 2gomax

2gomax vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

Wie ben ik

2gomax is een eenmanszaak, gevestigd Assendelft. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Hoe verzamel ik persoonsgegevens

Ik verzamel je persoonsgegevens wanneer je je aanmeldt en mijn diensten afneemt. Ik heb deze gegevens nodig voor de facturatie en om het gebruik van diensten mogelijk te maken. Hiervoor vraag ik om je (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer je wilt betalen via automatische incasso, vragen we ook om je bankgegevens.

Daarnaast verzamel ik ook gegevens wanneer je je abonneert op mijn e-mail nieuwsbrief, een offerte aanvraagt of een vraag stelt via het contactformulier, ticketsysteem, e-mail of livechat.

Welke gegevens gebruik ik

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan gegevens van jouw social media kanalen en jouw website. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot een jaar na het einde van onze overeenkomst.

Om jouw bestelling van 2gomax te kunnen leveren zal ik jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit bewaar ik tbv de uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, maar ook voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, eventueel KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht jij op enig moment een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

2gomax heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mailadres en gegevens van jouw social media kanalen voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website zo goed mogelijk te optimaliseren, gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang de pixel geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter anoniem aan mij doorgegeven.

Wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mailadres. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik na een jaar, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van referenties over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw volledige naam, bedrijfsnaam, foto en inhoud van jouw recensie. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

Gegevensverstrekking aan derden

Je gegevens worden nimmer gedeeld met andere partijen of instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. 2gomax geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder uw toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op 2gomax of haar website, de rechten of bezittingen van 2gomax en haar website te beschermen en verdedigen en in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Vrijgaven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na zorgvuldige afweging met belanghebbende.

Hoe beveiligen we je gegevens

Ik bescherm je gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijzigingen of vernietiging. Binnen 2gomax worden gegevens opgeslagen op servers met wachtwoordbeveiliging, twee staps verificatie (2FA) en beperkte toegang. Je gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland. Backups van persoonsgegevens worden daarnaast versleuteld bewaard in gecertificeerde datacenters in Nederland, Duitsland en Ierland.

Om de website en achterliggende systemen te beschermen tegen online beveiligingsrisico’s, wordt de DNS van mijn website omgeleid via CloudFlare. CloudFlare verzamelt geen gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze website.

De verkeersgegevens worden door CloudFlare opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ik heb CloudFlare niet toegestaan deze verkeersgegevens aan derden te verstrekken. Verkeersgegevens kunnen alleen door CloudFlare aan derden worden verstrekt indien CloudFlare hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens CloudFlare verwerken.

Voor zover partners en leveranciers toegang moeten hebben tot je gegevens, zorg ik dat dit veilig gebeurt. De betreffende partner of leverancier ontvangt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de dienstverlening. Ik vermeld expliciet dat deze gegevens adequaat beveiligd dienen te worden. Waar nodig zijn contractuele afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Inzage, correctie en het recht om vergeten te worden

Als relatie van 2gomax heb je het recht op inzage in je gegevens. Indien je gegevens in mijn administratie onjuistheden bevat, kun je deze laten wijzigen. Neem hiervoor contact met mij op per e-mail via [email protected].

Je hebt het recht om vergeten te worden. Dat betekent dat je mij kunt vragen om je gegevens uit mijn klantenbestand te verwijderen. In bepaalde situaties kan ik niet aan je verzoek voldoen. Zo ben ik bijvoorbeeld verplicht om financiële informatie 7 jaar te bewaren. Als ik geen gehoor kan geven aan je verzoek, informeren ik je over de reden.

Nieuwsbrief

Periodiek verstuur ik een nieuwsbrief per e-mail waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden over mijn dienstverlening. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee je je direct kunt afmelden.

Voor het versturen van mijn e-nieuwsbrief maak ik gebruik van Mailjet. Het abonneebestand wordt door Mailjet opgeslagen op servers in Duitsland. Ik heb Mailjet niet toegestaan het abonneebestand aan derden te verstrekken. Mailjet kan het abonneebestand alleen aan derden verschaffen indien Mailjet hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Websites van derden

Op mijn website kun je hyperlinks naar websites van andere bedrijven aantreffen. Mijn privacybeleid is op die websites niet van toepassing. 2gomax draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met jouw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website die je bezoekt.

Wijzigingen privacybeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en het privacybeleid door mij worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Lees daarom mijn privacybeleid met enige regelmaat door.

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Dan hoor ik die natuurlijk graag. Laat het mij gerust weten via het contactformulier of stuur een e-mail naar [email protected].